Політика обробки персональних даних

Політика конфіденційності

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення

Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до норм Закону України від 01.06.2010 №2797-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються ТОВ "Іванківський Агротехсервіс" (далі - Компанія).

1.1. Компанія ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Дана політика Компанії щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Компанія може отримати про відвідувачів веб-сайту https://attika.ua.

 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

2.2. Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

2.3. Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.5. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

2.6. Суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якого обробляються (далі - Користувач);

2.7. Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

2.8. Веб-сайт - сукупність графічних, інформаційних матеріалів і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://attika.ua;

 

3. Компанія може обробляти наступні персональні дані Користувача

3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;

3.2. Електронну адресу;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Іншу особисту та контактну інформацію, необхідну для укладення правочинів.

3.5. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (зокрема файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).

3.6. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів та інших повідомлень; укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів, забезпечення якісного обслуговування контрагентів.

4.2. Також Компанія має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, вручну відписавшись від розсилки або надіславши Компанії лист на адресу електронної пошти gdpr@attika.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Компанія обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://attika.ua. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Компанії, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Компанія обробляє знеособлені дані про Користувача у разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Компанія забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи і ні за яких умов не будуть передані третім особам.

6.3. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрі, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Компанії. Надані персональні дані обробляються на серверному обладнанні Компанії з застосуванням необхідних криптографічних, фізичних та правових способів захисту відповідно до положень стандарту ISO 27001.

6.4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання Компанії відповідного повідомлення на адресу електронної пошти gdpr@attika.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних» або зв'язавшись з нашими співробітниками в будь-який зручний сторонам спосіб.

6.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Компанії повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу gdpr@attika.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 

7. Прикінцеві положення

7.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Компанії з допомогою електронної пошти gdpr@attika.ua або за номерами телефону, вказаними на сайті https://attika.ua.

7.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

7.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована за адресами https://attika.ua/privacy і https://attika.ua/ua/privacy.